Drive thru รับแบบเรียนออนไลน์ ลดการแออัดในโรงเรียน

214

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกจัดบริการ Drive thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เข้ามารับแบบเรียนออนไลน์ได้สะดวกแบบไม่ต้องลงรถ ลดการแออัดในโรงเรียน โดยกำหนดเปิดเรียน 14 มิย.64 พร้อมกับหลายโรงเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองมารับชีท หรือ แบบฝึกหัดของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน หลังจากโรงเรียนเลื่อนเปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน และการรับแบบเรียนวันนี้ โรงเรียนได้จัดการรับแบบ Drive thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ เข้ามาทางประตูหลัง และมารับแบบเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ โรงเรียนได้จัดจุดบริการรับแบบเรียนให้ผู้ปกครองไว้ 3 จุด และรถจักรยานยนต์ 1 จุด เมื่อมาถึงจุดรับแบบเรียน เพียงบอกระดับชั้น ก็สามารถรับแบบเรียนและขับรถออกจากประตูด้านข้างโรงเรียนได้ทันที เพื่อลดการแออัดของผู้ปกครอง และเพิ่มความความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกได้กลับมาอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดจากกลุ่มครัสเตอร์ใหม่ เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 29-30 พฤษภาคม พบผู้ติดเชื้อรอบใหม่ 12 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความวิตกกังวล เพราะในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งเริ่มเปิดเรียนออนไซท์ ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งยังเรียนออนไลน์ กำหนดเปิดเรียน 14 มิถุนายน

ขณะที่นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus จำนวน พิษณุโลก 325 แห่ง จาก 471 โรงเรียน ที่เหลือเปิด 14 มิถุนายน 2564  โดย เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง ให้เร่งดำเนินการแก้ไข ก่อนเปิดการเรียนการสอน   ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นกัน.