บรรยากาศสดชื่น ทะเลหมอกยามเช้า บ้านน้ำจวง หลังมีฝนตกลงมา

35

ในช่วงนี้หลังฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดหมอกยามเช้า โดยเฉพาะบนเทือกเขาสูง ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีหมอกยามเช้ารายล้อมหุบเขาสวยงาม ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากโควิด แต่ธรรมชาติยังสวยงามเสมอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติ เนื่องจากผลกระทบโควิด แต่ธรรมชาติก็ยังสวยงาม โดยเฉพาะบรรยากาศยามเช้าที่ในช่วงนี้ แต่ละวันจะมีทะเลหมอกรายล้อมภูเขาที่สูงกว่าจะระดับน้ำทะเล กว่า 1,000 เมตร สดชื่น สวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มีฝนตกมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำตกตาดปลากั้ง กลับมีน้ำตกหลากจากต้นน้ำทางธรรมชาติสวยงามอีกเช่นกัน

สำหรับชุมชนบ้านน้ำจวง หรือ ซาปาเมืองไทยเป็นชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทั้งน้ำตก ภูเขา ป่าไม้และดอกไม้นานาพรรณ อากาศร่มเย็นเป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชนเผ่าทีทยังคงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินาขั้นบันไดในรัชกาลที่ 9 สู่การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน

วิถีชีวิตการทำนาขั้นบันไดบ้านน้ำจวงบนเทือกเขาสูง 1,000 เมตร นอกเหนือจากเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นมนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกอย่างมาก ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว บ้านน้ำจวงเหนือและบ้านน้ำจวงใต้สภาพอากาศจะหนาวเย็นมีหมอกยามเช้าสวยงาม

///////////