เปรมฤดี อดีตนายกหลายสมัย ชนะคู่แข่ง

114

ผลการนับคะแนน อย่างไม่เป็นอย่างการ นางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก หลายสมัย และหัวหน้าคณะลูกนเรศวร ชนะ นายบวรเดช หล้าแหล่ง จากกลุ่มรักพิษณุโลก ไปแบบสูสี ห่างเพียง 244 คะแนน

วันนี้ ( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศปิดหีบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลก มีการเลือกตั้ง 26 แห่ง โดยเฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มีการจัดการเลือกตั้ง 95 หน่วย ซึ่งหลังปิดหีบ ล่าสุดหลังจากมีการนับคะแนน อย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฎว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการนับคะแนนการเลือกตั้ง ซึ่งปรากฎว่าผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกหลายสมัย และหัวหน้าคณะลูกนเรศวรเบอร์ 2 ได้คะแนน 11,212 ชนะ นายบวรเดช หล้าแหล่ง จากกลุ่มรักพิษณุโลก ไปแบบสูสี ที่ได้คะแนน 10,968 ห่างเพียง 244 คะแนน