บรรยากาศขนหีบบัตรเลือกตั้งเทศบาลนครพิษณุโลก คึกคักทุกที่

44

คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจกหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาพเทศบาล ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่  28 มี.ค.นี้ โดยที่จังหวัดพิษณุโลก มีการเลือกตั้งจำนวน 26 แห่ง เป็นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1 แห่ง เทศบาลเมืองอรัญญิก 1 แห่งและเทศบาลตำบลอีก 24 แห่ง

 

วันนี้( 27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะต้องแจกหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่  28 มี.ค. นี้ โดยที่จังหวัดพิษณุโลก มีการเลือกตั้งจำนวน 26 แห่ง เป็นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1 แห่ง เทศบาลเมืองอรัญญิก 1 แห่งและเทศบาลตำบลอีก 24 แห่ง

 

 โดยเฉพาะที่เทศบาลนครพิษณุโลก มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 95 หน่วย เช้าวันนี้ประธานหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ได้มารับหีบเลือกตั้ง บัตร และอุปกรณ์เลือกตั้ง กันตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีนางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก   นายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกในฐานะประธานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลนครพิษณุโลก มาร่วมสังเกตุการณ์และดูแลความเรียบร้อยของการรับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งครั้งนี้