ชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตม.นเรศวร สะท้อนวิถีชีวิตของครอบครัว

63

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์  โดยมีแรงบันดาลใจจากการสะท้อนชีวิตในครอบครัว นิสิตบางรายสร้างผลงานสะท้อนความรักต่อบิดาที่เสียชีวิตไปแล้ว นิสิตบางคนสร้างผลงานสะท้อนถึงการดำเนินวิถีชีวิตของครอบครัว โดยนำมาจัดแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะ ไว้ให้ชมที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร                       

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำผลงานศิลปวิทยานิพนธ์ จำนวนกว่า 100 ชิ้น ของนิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มาจัดแสดงภายใต้งาน Art THESIS Exhibition 2020 เพื่อนำผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปีของนิสิตมาจัดแสดงสู่สาธารณะชน สะท้อนถึงความคิด จิตนาการ ออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งการวาดภาพ การตัดแปะ การหล่อ การปั้น แต่ละผลงานมีความสวยงาม ส่วนใหญ่นิสิตก็จะสร้างผลงานที่สื่อความหมายที่นำมาจากพื้นถิ่น ครอบครัว ของตนเองผ่านจิตนาการได้อย่างลงตัว

ผลงานที่โดดเด่นในงานนี้คือผลงานของนางสาวจิดาวรรณ เบี้ยจั่น ที่ใช้วัสดุไม้ไผ่ กับกระดาษสา ถักสายเป็นผลงานที่อ่อนฉ้อยสวยงาม ใช้ชื่อผลงาน “บ้าน ฟาร์ม สุข” โดยมีแรงบันดาลใจ เห็นอาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิด เมื่อครั้นได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็จะมีความสุข หน้าตาของเกษตรกรแต่ละท่านมีความสุขกันถ้วนหน้า ซึ่งผลที่นำเสนอเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมสานกันอย่างลงตัว

ผลงานของนางสาวเบญญาภา วิรุฬหธรรมรัต ได้นำผลงาน ที่ชื่อ “แจกันดอกไม้ในสวนข้างบ้าน” ซึ่งได้นำผ้าถุงแม่ และเศษผ้าที่แม่ตัดเย็บเป็นอาชีพปัจจุบัน เหลือมาตัดแปะ ผสมผสานเป็นภาพดอกไม้ในสวนสวยงาม

และผลงานที่ชิ่อ”ไออุ่น” ของนางสาวเกวลิน ผ่านเมือง เป็นงานปั่นหล่อไฟเบอร์กลาส มีแรงบันดาลใจ คือคิดถึงพ่อที่พ่อเสียชีวิตไป ครั้นพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วเคย เล่นกับพ่อเมื่อครั้นเยาว์วัย ผ่านลีลาทรวดทรงของการหล่อไฟเบอร์กลาส ตามจินตนาการสวยงาม สื่อความหมายได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่สวยงามของนิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สร้างสรรค์ขึ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ชมกันอีกกว่า 70 ชิ้่น โดยจะจัดแสดงไปถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 นี้ครับ ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร