อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าปิดบริเวณลานกางเต๊นท์ชั่วคราว

28

 

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประกาศปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บริเวณพื้นที่ลานกางเต็นท์ (ลานสน) ห้ามกางเต๊นท์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายสุริยา กาละสุข เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ในระลอกใหม่นี้ มีการระบาดขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๘ เรื่อง มาตรการการป้องกันและฝ้าระวังโรคคิดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือ โควิด – 19 กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัดกระทรวงทรัพยกรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้จังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่ง 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เนื่องจากพบว่าในห้วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา มีการเดินทางของบุคลากรจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาจังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวนมาก จึงได้ยกระดับพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พร้อมทั้งให้ยกระดับมาตรการการป้องกัน ด้วย

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 คือ พื้นที่ลานกางเต็นท์บริเวณ (ลานสน)  ส่วนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยววิถีไหม่ “Style New Nalmal” ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะในการควบคุม ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในอุทยานฯ จึงขอประกาศปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ลานกางเต้นท์ (ลานสน) อุทยานแห่ชาติภูหินร่องกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าทางราชการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

สำหรับการให้บริการบ้านพักและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ยังเบิดให้บริการตามปกติ แต่ต้องเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด หากมีนักท่องที่ยวที่จองพื้นที่กางต็นท์ล่วงหน้าไว้ สามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ จากเว็บไชต์ หรือโทร 02 5896666 ต่อ 1743,1744 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ยังปฏิบัติงานตามราชการปกติ และสามารถติดต่อสอบถามได้ E-mail : Phuh-055@hotmail.co.th หรือ โทรศัพท์ 081 596 5977

ปิดบริเวณลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการให้บริการบ้านพักและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอุทยาน ยังเปิดให้บริการตามปกติ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด