พิษณุโลกเรียกผู้ประกอบการสถานบันเทิง ร้านอาหาร หารือปิด 5 ทุ่ม

25

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มาหารือหลังมีประกาศของจังหวัดขอความร่วมมือปิดบริการ 5 ทุ่ม เพื่อต้านโควิด-19 ซึ่งได้ต่อรองขอให้จังหวัดทบทวนยืดเวลาออกไปปิดถึงเที่ยงคืน หรือไม่ก็ให้จังหวัดออกคำสั่งปิดไปเลย ก็จะได้เงินประกันสังคมมาช่วยพนักงาน ด้านผู้ว่าขอนำเข้าที่ประชุม ศบค.จังหวัดพุธหรือพฤหับดีนี้ ส่วนการประกาศห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ลด หรืองด เดินทางข้ามจังหวัดนั้น ก็อยากให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป

ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นาย รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หลังจากได้ออกคำสั่งยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ขึ้น โดยสั่งให้ทุกแห่งปิดบริการ 5 ทุ่มตรงเท่านั้น โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการทยอยเดินทางมากว่า 60 แห่ง ร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นแบบเปิดใจ โดยจังหวัดก็ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องเริ่มใช้ยาแรงในการป้องกันโรค ทั้ง ๆ ที่จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ปรากฏมีผู้ติดเชื้อในจังหวัด แต่ก็ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรการเพื่อป้องกัน เอาสุขภาพประชาชนมาเป็นหลัก แต่ก็อยากให้เศณษฐกิจเดินหน้าไปได้ด้วย โดยตัวแทนผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า อยากให้ทางจังหวัดแก้ไขคำสั่ง ให้ปิดบริการขยับขึ้นมาอีก 1 ชั่วโมง เป็นเที่ยงคืนแทน เพื่อยืดชีวิตของสถานบริการ ให้พอที่จะพยุงไปได้ในช่วงนี้ แต่หากมีสถานการณ์รุนแรง มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเมื่อใด ก็พร้อมใจกันที่จะปิดบริการทันทีด้วยความเต็มใจ แต่หากจะให้ปิดตอน 5 ทุ่มอย่างนี้คงไปไม่รอด สู้ให้ทางจังหวัดออกคำสั่งปิดไปเลยจะดีกว่า เพราะจะได้นำมาซึ่งการรับเงินชดเชยของผู้ประกันตน ในประกันสังคมของพนักงานจำนวนมากได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จะนำข้อคิดเห็นนี้ไปเสนอต่อที่ประชุม ศบค.จังหวัดในวันพุธหรือพฤหับดีนี้ ว่าจะมีความเห็นอย่างไร แล้วจะเร่งปฏิบัติตามนั้น เพราะการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ได้ทำในรูปแบบของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ต้องใช้มติตรงนั้น

ส่วนเรื่องของการออกประกาศให้ข้าราชการ และหน้าที่รัฐในจังหวัดพิษณุโลก ทุกคน ลด งด เดินทางข้ามจังหวัดนั้น เพียงอยากให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ที่เคร่งครัดในมาตรการควบคุมโรค แต่กระนั้นก็ยังปลายเปิดไว้ว่า หากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป