พิษณุโลกยังคงให้มีการจัดงานมหกรรมอาหารและงานปีใหม่แต่งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต

450

จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับมาตรการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามสี พร้อมเผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงยังไม่พบโควิด 19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์จังหวัดพิษณุโลก  และนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก  สำหรับจังหวัดพิษณุโลกยังถือเป็นพื้นที่สีเขียวในระดับประเทศ อย่างนั้นจึงสามารถ จัดงานกิจกรรมต่างๆได้แต่ต้อง ปฏิบัติ ตามขั้นตอน และมาตรการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดพิษณุโลก มีแนวทางการยกระดับมาตรการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือระดับที่ 1 สีเขียว  ปกติ  ระดับที่ 2 สีเหลืองอ่อน มีผู้ป่วยรอบจังหวัด ระดับที่ 3 สีเหลืองเข้ม ความเสี่ยงสูง พบผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลก 1-3  ราย พิจารณาสถานบันเทิงและสถานที่รวมตัวของคนจำนวนมาก ตรวจกำกับติดตามตามมาตรฐาน  ระดับที่ 4 สีส้มพบผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกมีการกระจายตัวผู้ป่วยมากขึ้น 3 ถึง 10 ราย ซึ่งต้องพิจารณาการขออนุญาตจัดงานการลงทะเบียนเข้าออกในพื้นที่จังหวัด ระดับที่ 5 สีแดงพบการระบาดไม่สามารถหาต้นตอได้และมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย  ต้องพิจารณาล็อกดาวน์

โดยข้อสรุปชาวจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่ต้องเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก

1.พิษณุโลกยังคงให้จัดงานอาหาร และงานปีใหม่ มีดนตรีเบาๆ แค่ให้บรรยากาศไม่เงียบเหงา แต่งดการจัดแสดงคอนเสิร์ต (ยกเว้นมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลาง)

  1. สถานการณ์พิษณุโลก ตอนนี้อยู่ที่สีเหลืองอ่อน (ระดับที่ 2) จึงยังไม่มีมาตรการการควบคุมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก อย่างเข้มงวดมากขึ้น
  2. มีข้อคำสั่งไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทาง สธ.หรือทางระบาด “ทำการสอบสวนโรคเอง”เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ให้ติดต่อประสานงานกับจนท.ส่วนกลาง ให้เข้าไปปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
  3. ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์ตอนนี้ “ยังไม่พบผู้ป่วย” และมีการตรวจ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ตลอดด้วย การตรวจเชิงรุก ได้แก่

-ตรวจผู้ค้าอาหารทะเล ในจังหวัดพิษณุโลก

-ตรวจผู้ที่เดินทางจากสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

-มีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่มีคนเดินทางจำนวนมาก เช่น ขนส่ง เป็นต้น

-มีการลงตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งหมดยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

  1. ปัจจุบันมีการสุ่มตรวจจากคนภายใน จ.พิษณุโลก ที่มีอาการเป็นหวัดมาโรงพยาบาล ในทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบผู้ติดป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบคัดกรองของชาวจังหวัดพิษณุโลก
  2. ร้านประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลก ยังสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม ช่วยกันใส่แมสเว้นระยะห่าง ล้างมือและสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ

นอกจากนี้มีคำสั่งไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุขหรือทางระบาดทำการสอบสวนโรคเอง ให้ติดต่อประสานงาน กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้เข้าไปปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ผ่านมาได้มีการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารทะเลรายใหย่ที่รับซื้อกุ้งจากมหาชัย จำนวน 36 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ตรวจบุคคลที่มาจากพื้นที่สมุทรสาคร ผู้ใกล้ชิด จำนวน 107 รายผลเป็นลบ และ เร่งดำเนินตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่มีทั้งจังหวัดประมาณ 4,400 คน โดยโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ใน จ.พิษณุโลก และมีการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทุกวัน โดยการตรวจเชิงรุกและการสุ่มตรวจจากคนภายในจังหวัดที่มีอาการเป็นหวัดที่มารักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งประมาณ ราย จากผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาประมาณ วันละ 20-30 ราย /

ดังนั้นขอให้ชาวพิษณุโลกร่วมด้วยช่วยกันในการใส่แมสหน้ากากเว้นระยะห่าง ล้างมือและสแกนไทยชนะเพื่อชาวพิษณุโลกปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกัน