พิษณุโลกคุมเข้มมาตรการระดับ 2 รับมือโควิด-19

448

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ยืนยัน ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส covid 19 เพิ่มขึ้น และสถานการณ์ในจังหวัดอยู่ในระดับ 2 คือ มีผู้ป่วยรอบจังหวัด เท่านั้น ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ สวมใส่แมส เว้นระยะห่าง แสกนไทยชนะ เพื่อพิชิตโรค

เย็นวันนี้ 23 ธ.ค. 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เข้ารับฟังแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019( covid-19 ) ผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้น ของ ศคบ.ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข และ ด้านการควบคุม คัดกรองเชื้อโรคจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว อีกทั้ง ให้เพิ่มมาตรการตรวจหาเชื้อโรคในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้สัมผัส ในทุกจังหวัด

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอแนวทางการยกระดับมาตรการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ปกติ สีเขียว ระดับที่ 2 สีเหลือง มีผู้ป่วยรอบจังหวัด ระดับที่ 3 สีเหลืองเข้ม เสี่ยงสูง พบผู้ป่วยในจังหวัด 1-3 ราย ระดับที่ 4 สีส้ม พบผู้ป่วยในจังหวัด มีการกระจายตัวอยู่ ประมาณ 3 -10 ราย และระดับที่ 5 สีแดง พบการระบาดไม่สามารถหาต้นตอได้ และมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ยังจัดอยู่ในระดับ 2 มีผู้ป่วยรอบจังหวัด และได้ดำเนินมาตรการสุ่มตรวจจาก ARI Clinic ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ร้านขายส่งอาหารทะเล แรงงานต่างด้าว บุคคลทำงานพบปะเป็นจำนวนมาก และบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร โดยทำการตรวจไปแล้วจำนวน 565 ราย ไม่พบเชื้อ 534 ราย รอผล 31 ราย และ มีเป้าหมายการตรวจแรงงานต่างด้าว เพิ่มอีก 200 ราย จึงขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนแอ อัดล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนตนเอง และสแกนไทยชนะในทุกๆที่ที่เดินทางไป

สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากสมุทรสาคร ขอให้รายงานตัวผ่าน OR code ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินความเสี่ยง และดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเต็มที่ เช่น การกักกันที่บ้าน หรือพิจารณาเปิดสถานที่กักกันแห่งรัฐของจังหวัดพิษณุโลก (Local Quarantine) กรณีพบความเสี่ยงสูง

ด้าน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ย้ำว่านอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้ว จะยังคงเข้มข้นในเรื่องของการบูรณาการตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่ไปด้วย ทั้งด่านหลักและด่านชุมชน เพื่อควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาด หรือ รับเชื้อจากที่อื่นด้วย

ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 และ งานมหกรรมอาหารเทศบาลนครพิษณุโลก ยังคงสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวด และหาก ศบค.มีการสั่งการเพิ่มเติม หรือ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงพร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้นขึ้น