ชาวบ้านห้วยทรายเหนือ ประท้วงไม่ไปใช้สิทธิ์ทั้งหมู่บ้าน

1848

ชาวบ้านบ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเเฮี้ย อ.นครไทย จำนวน 849 คน ประท้วงไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมู่บ้าน หลังไม่พอใจ อบจ.ไม่ช่วยเหลือในการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านมาหลายปี ทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องเสียสิทธิ์ทางการเมือง  2 ปี ไม่สามารถลง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อีก 2 ปี ด้านบรรยากาศปิดหีบนับคะแนนทั่วไปเป็นอย่างคึกคัก คาดผู้ที่นำคือนายก อบจ. คนเก่า

เมื่อเวลา  17.00 น.ของวันที่  20 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานการปิดหีบของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อย นอกจากที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยทรายเหนือ   เขตเลือกตั้งที่ 3หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 849  บวกเจ้าหน้าตำรวจประจำหน่วย รวมทั้งสิ้น 850 คน ปรากฎว่า หลังจากปิดหีบ มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน  1 คน คือเจ้าหน้าทีตำรวจประจำหน่วย  ส่วนชาวบ้านทั้งหมด 849 คน ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใด

ผูู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ทราบว่า ในช่วงเวลา  10.00 น.ที่ผ่านมา ตนเองได้รับรายงานว่า ที่บ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮี้ย ซึ่งชาวไทยภูเขาเผาม้ง ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้  จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ  และพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน และได้สอบถามถึงสาเหตุ ก็ทราบว่าไม่พอใจกับสนามเลือกตั้ง อบจ. เนื่องจากเคยของบประมาณมาทำถนนภายในหมู่บ้าน ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร จึงอยากให้ อบจ.ได้ทราบบ้าง แต่การเลือกตั้งสนามอื่นๆ ชาวบ้นยินดีที่จะไปเลือกตั้ง ทำให้นายอำเภอนครไทย ต้องอธิบายให้กับชาวบ้านว่า เนื่องจากพื้นที่บ้านห้วยทรายเหนือ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  การรเทคอนกรีตแบบถาวรนั้น ต้องทำเรื่องขออนุญาตไปยังสำนักงานอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่เคยละเลยพยายามทำเรื่องและติดตามให้เสมอมา เพราะเข้าใจถึงความลำบากของประชาชนทุกคน และที่ผ่านมาทาง อบจ.พิษณุโลก ก็นำรถเกรดมาปรับถนนให้เป็นประจำไม่ได้เพิกเฉย นอกจากนี้นายอำเภอนครไทยยังได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งครั้งนี้ หากชาวบ้านไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะเสียสิทธิ์ต่าง ๆ โดยใช้เวลาชี้แจงประมาณ 1 ชม.

แต่ชาวบ้านทั้ง 849 คน ก็ไม่ยอมไปลงคะแนนเสียงแม้แต่คนเดียว มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเพียงคนเดียว

ด้านนางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชาวบ้านไม่่ไปใช้่สิทธิ์ครั้งนี้ทั้งหมู่บ้านก็จะต้องไปแจ้งเหตุจำเป็นของการไม่ไปเลือกตั้งที่ ว่าการอำเภอนั้น ระหว่างวันที่  20-17 ธ.ค. ซึ่งเหตุจำเป็นนั้น ก็จำเป็นจริงๆ เช่นเจ็บป่วย หรือไปราชการ แต่เหตุที่บ้านห้วยทรายเหนือ ทางนายอำเภอก็ทราบดีว่าเป็นอย่าง ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับคำรับรองดังกล่าว และจะทำให้ชาวบ้านทั้งหมดเสียสิทธิ์ 2 ปี นับจากวันนี้ โดยจะไม่สามารถเลือกตั้ง อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมืองแต่อย่างใด

สำหรับบรรยากาศการนับคะแนนผลนายกอบจ.และส.อบจในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก หลายหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ และหลายหน่วยเลือกตั้งก็ได้เริ่มนับคะแนนทันทีหลังจากปิดหีบเลือก ตั้งโดยบางหน่วยเลือกตั้งได้นับคะแนนนายกอบจ.พิษณุโลก ก่อนขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งก็นับคะแนนพร้อมกันทั้งนายกอบจ.และส.อบจพิษณุโลก โดยคะแนนยังคงเกาะกลุ่มกัน 3 คนได้แก่หมายเลข 2 หมายเลข 3 และหมายเลข 6 ซึ่งในบริเวณนี้ทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้งนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ เบอร์ 3 ยังมีคะแนนนำ ขณะที่ในเขตเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 หลายหน่วยเลือกตั้งการนับคะแนนเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ลักษณะคะแนนยังคงเกาะกลุ่ม กัน 3 คนเช่นเคย โดยมีนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์หมายเลข 3 มีคะแนนนำ อย่างไรก็ตามผลเลือกตั้งนายกอบจพิษณุโลกต้องดูผลการเลือกตั้งจากทั้ง 9 อำเภอ ซึ่งในบางอำเภอนั้นก็มีฐานที่มั่นของหมายเลข 6 คือนางสาวยลลดา  ช่างพินิจ อาทิ เช่น อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม ที่บางอำเภอ คะแนนของยลลดาก็นำหน้ามนต์ชัย คาดว่าคะแนนจะออกมาสูสีกับนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ และอำเภอรอบนอกอื่นๆยังคงต้องรอลุ้นผลการนับคะแนนกันอีกต่อไป