ผู้ว่าฯพิษณุโลกย้ำทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

1141

ผู้ว่าฯพิษณุโลกตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.พิษณุโลก ย้ำทุกหน่วยเลือกตั้ง มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจเช็คอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ และมีช่องทางพิเศษให้สำหรับผู้มีไข้เกิน 37.5 องศาได้ลงคะแนน คาดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการร้องเรียนในการแข่งขันที่รุนแรง

เวลา 08.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่หน้าห้องสมุดประชาชน หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายเจษฏา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.พิษณุโลก โดยผวจ.พิษณุโลก ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้ง 1,400 หน่วยเลือกตั้ง มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้งนี้ ผวจ.พิษณุโลกไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากย้ายทะเบียนราษฏร์เข้ามายังไม่ครบกำหนด 1 ปี ส่วนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับประชาชนที่มารอคอย

โดยทุกหน่วยเลือกตั้ง จะมีกรรมการและอสม.ประจำหน่วย 9 ราย โดยมีอสม.ทำหน้าที่ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นด่านแรก ต่อด้วยจนท.ฉีดแอลกอฮอล์ให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ เน้นย้ำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ทุกรายสวมหน้ากากอนามัย หากผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้นั่งพักรอในจุดที่จัดเตรียมไว้ และ จะตรวจเช็คอุณหภูมิซ้ำอีกหนึ่งครั้ง หากอุณหภูมิยังเกินอีก จะให้เข้าไปใช้สิทธิ์ในช่องทางพิเศษ ที่จัดเตรียมไว้ทุกหน่วยเลือกตั้ง

สำหรับบรรยากาศเช้านี้ มีประชาชนชาวพิษณุโลกตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่เช้าในหลาย ๆ หน่วยเลือกตั้ง และต่างเตรียมพร้อมหน้ากากอนามัยของตนเองมาใช้สิทธิ์ หลังจากปิดการเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. แล้ว จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และนำส่งผลคะแนนที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ที่ขณะนี้ได้เตรียมป้ายแสดงผลการเลือกตั้งติดไว้ด้านหน้าแล้ว ทั้งนายกอบจ.และส.อบจ.ในแต่ละอำเภอ

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทุกหน่วยเลือกตั้งมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด จัดให้มีช่องทางพิเศษลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา คาดว่าการเลือกตั้งวันนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และที่ผ่านมาจากรายงานของความมั่นคง ยังไม่มีการรายงานของการแข่งขันที่รุนแรง ผู้สมัครนายกอบจ.และส.อบจ.ต่างหาเสียงในกรอบกติกา

ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สมุครสาครนั้น ผวจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกขอความร่วมมือผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกทุกราย ขอให้งดการรับ การจ้างงาน แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด และจังหวัดจะใช้มาตรการทางกฏหมายอย่างสูงสุด สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนแอบลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในช่วงนี้

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่  23 เขตเลือกตั้งที่  1 ที่โรงรถศาลปกครองเก่า เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แต่เช้าเช่นกัน พร้อมกับเชิญชวนประชาชนออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย

ขณะที่ภายในโรงเรียนวัดยางมีมานะวิทย าตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดให้เป็นหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ถึงหน่วยเลือกตั้งที่ 7 พอเริ่มเปิดหีบในเวลา 08:00 น ประชาชน จำนวนหนึ่งที่เดินทางมารอก่อนเปิดหีบ ได้มีการตรวจสอบรายชื่อและเข้าคิวรอ เพื่อใช้สิทธิ์ กันอย่างต่อเนื่องซึ่งภาย ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนวัดยางมีมานะวิทยา ส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิ์เป็น ครอบครัวกำลังพลทหารภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและประชาชนในหมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดหีบเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปรากฏว่าในช่วงเวลา 08.00 น. มีประชาชนมารอคิวใช้สิทธิเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการรักษามาตรการป้องกันโรคระบาดของ โควิด 19 ระบาด  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้สิทธิให้อยู่ในคูหาได้ จำนวนไม่มากโดยเว้นระยะห่าง และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  คณะกรรมการประจำหน่วย และผู้มาใช้สิทธิต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา   ส่วนจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่นปากกา  จะให้ผู้สิทธิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน  และมีจุดบริการล้างมือ

โดยครั้งนี้ จ.พิษณุโลก มีหน่วยเลือกตั้ง  1,400 หน่วย แต่ละหน่วยจะมีผู้มีสิทธิประมาณ 600 คน  รวมมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน 676,430 คน  โดย นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75