ตัดสิทธิ์สมัครนายกอบจ.พี่ชาย ไก่ มีสุข

1274

 

ศาลอุทรณ์ภาค 6 วินิจฉัยยกคำร้องของนายเติมสิน แจ้งมีสุข ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก เบอร์ 4 พี่ชายไก่ แจ้งมีสุข ขาดคุณสมบัติ  หลังจาก กกต.ส่วนกลาง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่าว่าเป็นผู้ถือหุ้นกิจการสื่อ ทำให้ขาดคุณสมบัติ หากประชาชนที่ไปเลือกตั้งกาก ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก เบอร์ 4 ถือบัตรเสียทันที

 

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้( 18 ธ.ค.)  นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ได้มีคำวินิจฉัยยกคำร้องของนายเติมสิน แจ้งมีสุข ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมายเลข 4 หลังจากเมื่อวันที่  9 ธ.ค. ที่ผ่านมา ทาง กกต.ส่วนกลาง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายเติมสิน แจ้งมีสุข ว่าขาดคุณสมบัติของการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นกิจการสื่อ ทำให้ขาดคุณสมบัติ จากนั้นทาง กกต.ก็ได้แจ้งให้ทาง กกต.พิษณุโลก ประกาศให้ผู้สมัครทราบ

ต่อมาวันที่  13 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายเติมสิน แจ้งมีสุข ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบอร์  4 ได้ยื่นอุทธรณ์คำร้องอีกครั้ง จนกระทั่งในวันนี้ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ได้มีคำวินิจฉัยยกคำร้อง ส่งผลให้ผู้สมัครเบอร์ 4 ขาดคุณสมบัติดังกล่าว เบื้องต้นทางผู้สมัคร ก็ได้ยอมรับว่าได้ถือหุ้นส่วนกิจการสื่อจริง แต่ก็ได้ทำการจดทะเบียนมานานแล้ว และไม่ได้ดำเนินกิจการมานานแล้ว ทำให้ลืมว่าตนเองเป็นหุ้นส่วน และหลังจากทาง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าขาดคุณสมบัติ ก็ไม่ได้เดินหาเสียงแต่อย่างใด

นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยอีกว่า หลังจากทาง กกต.พิษณุโลก ก็จะได้ติดประกาศว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 4 นั้น ขาดคุณสมบัติและจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยเลือกตั้งทั้ง  1,400 หน่วยทั่วจังหวัดพิษณุโลก ให้ปิดทับรูปภาพผู้สมัคร เพื่อให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบว่า ผู้สมัครเบอร์ 4 ไม่มี และให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศต่อหน้าประชาชนอีกครั้ง หากมีการกากที่ช่อง ผู้สมัครเบอร์ 4 ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียทันที

///////////////