พิษณุโลกรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.

1021

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น เวทีอเนกประสงค์สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยตัวการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดและนายกองค์การส่วนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563 โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้ร่วมรณรงค์จำนวน 400 คน ให้การต้อนรับ

ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด และนายกองค์การจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งและพิจารณาตัดสินใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ