โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีไร้นักเรียนแต่งชุดไปรเวท

123

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ไม่พบนักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียน มีแต่ความเป็นห่วงเรื่องโควิด 19 มากกว่า ที่นักเรียนที่เดินทางไปเชียงใหม่ก่อนวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งหากเสี่ยงก็อยากให้สังเกตหรือหยุดเรียนก่อน 14 วัน

วันที่ 1 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกปรากฏว่าไม่พบนักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียน คงมีเพียงแต่แต่งชุดพลศึกษามาเรียนบางส่วนเท่านั้น แม้ว่าจะเคยมีนักเรียนส่วนหนึ่งไปร่วมกิจกรรมและแสดงออกทางความคิดเห็นเรื่องนี้กับกลุ่มพิษณุโลกปลดแอกในช่วงที่ผ่านมา โดย นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เปิดเผยว่า วันนี้นักเรียนแต่งตัวตามระเบียบครบทุกคน ทั้งนี้เราได้มีการประชุมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาว่าสิ่งใดที่เด็กทำแล้วผิดระเบียบ สิ่งใดที่เด็กทำแล้วเราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กได้อย่างไรบ้าง หากมีเด็กใส่มาเราก็จะเชิญเข้าประชุมเพื่อชี้แจงถึงระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบ คือเด็กมีสิทธิที่จะทำได้แต่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางก่อน ว่ามีแนวการดำเนินการอย่างไร ตอนนี้หากเด็กใส่มาเลยก็ถือว่าผิดระเบียบแต่เราจะไม่มีการทำโทษ ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับเด็กก่อน และเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยด้วยว่าตอนนี้ยังมีระเบียบเดิมยังไม่สามารถทำได้เพราะขัดต่อระเบียบการแต่งกายนักเรียนปี 2551

นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวต่อว่า ตนเน้นกำชับกับครูทุกคนว่ายังไม่ต้องทำโทษเด็กนักเรียนที่ทำผิดระเบียบการแต่งกาย แม้ว่าเด็กจะกระทำผิด และต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับเด็ก และประเด็นเรื่องชุดไปรเวทนี้จากการสอบถามครู ที่ติดต่อกับเด็กนักเรียนทางเฟสบุ๊กทางไลน์ที่ตั้งกลุ่มไว้ ไม่มีเรื่องนี้เลย มีแต่ประเด็นเรื่องที่เด็กนักเรียนหลายกลุ่มไป จ.เชียงใหม่ ก่อนวันที่ 24 พ.ย. เนื่องจากมีหญิงอายุ 29 ปี ติดเชื้อโควิด – 19 ทำให้เด็กนักเรียนกังวลใจมากที่สุด ส่วนเรื่องชุดไปรเวทไม่มีเด็กเรียนพูดถึงเลย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้น ทำให้วันนี้ไม่มีเด็กแต่งชุดไปรเวทมาเลย สำหรับเด็กนักเรียนที่ไป จ.เชียงใหม่ นั้นเป็นการเดินทางไปเอง ทำให้มีเด็กนักเรียนหลายคนกังวลเนื่องจากไปเที่ยวห้างที่เป็นข่าว แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นวันที่หญิงติดเชื้อไปที่ห้าง จึงสั่งการให้อาจารย์ปรึกษาตรวจสอบว่ามีเด็กนักเรียนคนใดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากตรวจพบหรือทราบก็ให้หยุดเรียนก่อนเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้พอสรุปเบื้องต้นได้ว่ายังไม่มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง