ปศุสัตว์ ตรวจสอบร้านชาบู หลังมีผู้ร้องเรียน เนื้อหมูไม่ได้มาตรฐาน

38

ปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก  ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านชาบู หลังมีผู้ร้องเรียน เนื้อหมูไม่ได้มาตรฐาน  ยืนยันแหล่งที่มาชัดเจนร้านค้าสะอาดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อเวลา 10.30 น  วันที่ 11 พฤศจิกายน 6 3 นายสัตว์แพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้าน ชาบู แห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก  ภายหลังมีผู้ร้องเรียนกับทางสำนักงานสาธารสุขจังหวัดว่า ได้เข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน เมือวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแล้วพบเนื้อหมูมีจุดสีขาว  ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่สบาย     โดย หวั่นวิตกกังวลว่าจะเป็นเนื้อหมูที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกตรวจสอบ

นายสัตว์แพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ได้เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบภายในร้าน  ดังกล่าว  โดย เชิญผู้จัดการร้านมาสอบถาม ถึงการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่นำมาใช้ประกอบอาหารภายในร้าน ประเภทเนื้อหมู  ซึ่งชี้แจงว่า ได้สั่งมาจากห้างแม็คโคร   และเอวันฟู๊ด โปรดักส์     ซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นร้านจำหน่ายที่ได้มาตรฐานการผลิตและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ โดยกรมปศุสัตว์   พร้อมได้นำเอกสารการสั่งซื้อมาประกอบการชี้แจง      ส่วนการตัดแต่งอาหาร จำพวกเนื้อหมู เนื้อวัว จะใช้เครื่องไสล์ที่ ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการสัมผัสจับต้องกับชิ้นเนื้อ      ส่วนภายในร้านมีความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนด        ส่วน กรณีที่แจ้งว่า มาบริโภคอาหาร ที่ร้านฯ แล้ว เกิดอาการไม่สบาย จำนวน 1 ราย  นั้น    จากการลงพื้นที่สอบสวน ไม่พบมีผู้ป่วยเพิ่มเติมแต่อย่างได้   จึงจำเป็นต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากเหตุใด

///////