เปิดรับสมัคร นายก และสมาชิก อบจ.พิษณุโลก วันแรก

78

เปิดรับสมัคร นายก และสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันแรกก็วุ่วายเสียแล้ว เมื่อผู้สมัครจากคณะก้าวไกลพิษณุโลก ไม่ยอมเลื่อนลำดับการยื่นเอกสารสมัคร หลังลำดับก่อนหน้า เอกสารไม่ครบ กว่าจะตกลงกันได้ต้องใช้เวลาชี้แจงเกือบชั่วโมง

ที่ห้องประชุม สลวงสองแคว บึงราชชนก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  นาง สมิหรา  เหล็กพรหม  ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น นำโดยปลัด อบจ.พิษณุโลก  ผอ.กกต.อบจ.พิษณุโลก  ดูแลและควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ.พิษณุโลก  ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นวันแรกพร้อม ๆ กับทุกจังหวัดทั่วประเทส  บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก ช่วงแรกดูเรียบร้อยดี  โดยมีว่าที่ผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุนทยอยกันเดินทางมาลงเวลาก่อนถึงเวลาการรับสมัครจำนวนมาก ซึ่ง กกต.อบจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนตามที่ กกต.กลาง กำหนดทุกประการ

จนกระทั่ง เวลา 08.30 น. กกต.อบจ.พิษณุโลก เปิดการสมัครรับการเลือกตั้งตามขั้นตอน โดยผู้ที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งในส่วนของ นายก อบจ.พิษณุโลก  นั้นกลับเกิดปัญหา เมื่อผู้สมัคร 3 ท่านแรก มาก่อนเวลาเปิดรับสมัคร จึงได้ให้มีการจับสลากเพื่อรับลำดับการยื่นเอกสาร  เมื่อยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าผู้ยื่นเอกสารลำดับที่ 1 คือ นาย รัตนะ  กาญจนรัตน์  เอกสารครบถ้วน  ผู้ยื่นเอกสารลำดับ  2 คือ นาย เติมสุข  แจ้งมีสุข  พี่ชายของ ไก่มีสุข พิธีกรชื่อดัง  ขาดเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จึงเลื่อนลำคับที่ 3 คือ นาย ณัชพล  พลอาสา จากคณะก้าวไกล ที่นำลูกทีมมาสมัคร เกือบทุกเขต มายื่นในลำดับ 2 แทน แต่นาย ณัชพล ไม่ยอมตามกติกานี้เพราะถือว่าได้จับสลาก ได้หมายเลข 3 ไปก่อนหน้านี้แล้ว สื่อมวลชนก็บันทึกภาพและนำเสนอไปแล้วว่า ตนได้หมายเลข 3 จนกระทั่งปัญหาเริ่มบานปลาย เกิดการถกเถียงกันว่าเป็นเกมส์การเมือง จนกระทั่ง นาง สมิหรา  เหล็กพรหม  ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  ต้องออกมาขอร้อง และชี้แจงการทำตามขั้นตอนของกฏหมาย พรบ.เลือกตั้งมาตรา 94 ว่า การจับครั้งแรกนั้น เป็นการเรียงลำดับการยื่นเอกสารเท่านั้น ไม่ใช่หมายเลขเพื่อการหาเสียงแต่ย่างใด หมายเลขหาเสียงนั้นจะได้ก็ต่อเมื่อเอกสารครบ จ่ายค่าสมัครถูกต้อง ลได้รับการอนุมัติตาก กกต.จังหวัดแล้วเท่านั้น  พร้อมร่างบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเปิดอ่านให้คู่กรณีทั้งหมดฟัง ท่ามกลางสักขีพยานคือ สื่อมวลชน จึงตกลงกันได้ในที่สุด นาย ณัชพล ฯ ได้ตะโกนเยงดังว่า “ เอาล่ะ เบอร์อะไรก็ชนะ ” ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความเรียบร้อยต้องเดินเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดในพื้นที่การรับสมัคร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้สมัคร และ กกต.พิษณุโลก ก็จะได้แก้ไขในเรื่องของการชี้แจกประชาสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนการสมัครต่อไป  ในขณะที่ตัวเต็ง อดีต นายก อบจ.พิษณุโลก อย่างนาย มนต์ชัย  วิวัฒนาตย์  ก็นำทีมพลังพิษณุโลก ลงแบบฟูลทีมทุกเขตของพิษณุโลก โดยผู้ให้กำลังใจต่างเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง ช่วยกันติดเบอร์ แล้วเริ่มหาเสียงกันทันที