กระทงตกค้างในแม่น้ำน่านเทศกาลปี 2563 มีปริมาณไม่มาก

46

สภาพกระทงตกค้างในแม่น้ำน่าน ปี 2563 น้อยลงกว่าเทศกาลลอยกระทงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากกระแสการณรงค์ลดและงดการลอยกระทง เพื่อลดมลภาวะน้ำเน่าเสีย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หลังเสร็จสิ้นงานลอยกระทงสองแคแลอดีตประจำปี 2563  ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกจัดระหว่าง 25-31 ตุลาคม 2563  ที่สวนชมน่านฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก คืนวันลอยกระทงมีชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวงานจำนวนมาก เช้านี้สำรวจสภาพกระทงตกค้างในแม่น้ำน่าน ตั้งแต่เชิงสะพานเนศวรไปจนถึงสะพานเอกาทศรถ ระยะทางประมาณ 800 เมตร เป็นช่วงที่มีประชาชนมาเที่ยวและลงลอยกระทงในแม่น้ำน่านจำนวนมาก พบว่ามีกระทงตกค้างในแม่น้ำน่านปี 2563 น้อยลงกว่าเทศกาลลอยกระทงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากกระแสการณรงค์ลดและงดการลอยกระทง เพื่อลดมลภาวะน้ำเน่าเสีย และจำนวนหนึ่งยังคงไหลตามกระแสน้ำลงไปทางทิศใต้ โดยเช้านี้ยังมีอยู่บ้างติดอยู่ตามริมตลิ่งและเรือนแพ และบริเวณเชิงสะพานนเรศวรที่เป็นช่วงกระแสน้ำวน ทำให้กระทงลอยวนมาติดริมตลิ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระทงใบตองที่พบเห็นยังคงลอยน้ำมากที่สุด รองลงมาเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ อาทิ กระทงจากเปลือกข้าวโพด กระทงจากใบเตย ส่วนกระทงขนมปังมีให้เห็นน้อยมาก โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษรุโลกก็จะมาเก็บทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำแก่แม่น้ำน่านต่อไป รวมทั้งขยะทั่วไป