ชาวนครไทยจัดพิธีทอธงทอใจลงด้ายเส้นแรก ในงานประเพณีปักธงชัย

183

อำเภอนครไทย จัดพิธีทอธงทอใจลงด้ายเส้นแรก ในงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมโบราณของชาวอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย    เป็นประธานเปิดพิธีทอธงทอใจลงด้ายเส้นแรก ในงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปักธงชัยของชาวอำเภอนครไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำการถักทอธงให้สำเร็จเสร็จลุล่วงก่อนที่จะนำเข้าพิธีบวงสรวงจัดงานประเพณีปักธงชัยฯ

 

โดยในพิธีครั้งนี้มีการทำบุญพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำการถักทอธงให้สำเร็จเสร็จลุล่วงก่อนที่จะนำเข้าพิธีบวงสรวงจัดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 25-31 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ลูก คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ต.ค. 2563

สำหรับธงที่ทอขึ้นในครั้งนี้เป็นธงขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน หลังจากทอเสร็จแล้ว อำเภอนครไทยจะนำไปเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในการจัดงานประเพณีปักธงชัย  จากนั้นจะได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ลูก คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี   โดยประเพณีปักธงชัย  ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน  โดยชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้

///////