คึกคักแย่งกันซื้อตลาดนัดมือสองนักเรียน ป.5 ร.ร.จ่าการบุญ

1568

โรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมตลาดนัดมือสองนักเรียน ป.5 ทั้งชั้นเรียน 54 แผงร้านค้า นักเรียนทั้งโรงเรียนแห่กันซื้อเต็มไปหมด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติจริงในการทำธุรกิจค้าขาย ให้เรียนเรียนรู้จักนำสิ่งของเก่ามาสร้างให้เกิดคุณค่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุขสันติ์  จิตต์อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ  ได้เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดมือสอง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โดยกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกลุ่มจัดตั้งร้านค้าโดยให้กลุ่มนักเรียนนำของใช้มือสองทั้งของเล่น เสื้อผ้า หนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน มาตั้งแผงวางขายโดยมีร้านค้า มากกว่า 50 ร้านค้า

บรรยากาศทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในช่วงพักกลางวันเป็นที่คึกคักมีนักเรียนทุกระดับชั้นต่างมารอเข้าไปเยี่ยมชมตลาดมือสองอย่างคึกคัก หลังจากที่ทำพิธีเปิดเสร็จนักเรียนต่างวิ่งกรูเข้าไปเลือกซื้อสินค้าอย่างสนุกสนาน สินค้าที่นักเรียนนำมาขาย ส่วนใหญ่เป็นของเล่น ซื้อผ้า หนังสือ สนนราคาขายมีตั้งแต่ 5 บาท ถึง 100 บาท เด็กที่มาซื้อก็จะมาสอบถามและต่อรองราคา ฝ่ายผู้ขายก็จะมีการจดบัญชีการซื้อขาย โดยวันนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นป.5 จำนวน 299 คน และวันพรุ่งนี้จะเป็นร้านมือสองของนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 274 คน

การจัดกิจกรรมตลาดนัดมือสองเป็นกิจกรรมหนึ่งตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติจริงในการทำธุรกิจค้าขาย ให้เรียนเรียนรู้จักนำสิ่งของเก่ามาสร้างให้เกิดคุณค่า