นิสิต มน. รวมตัวแสดงออกทางการเมืองคู่ขนานกรุงเทพ

65

 

กลุ่มนิสิต NU movement มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับนิสิต นักศึกษา นักเรียน สถานบันการศึกษาในพิษณุโลก จำนวนกว่า 1,000  คน ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองคู่ขนานที่กรุงเทพมหานคร โดยสลับเปลี่ยนปราศรัยขับไล่รัฐบาล และปราศรัยสิทธิเท่าเทียมทั้งเพศและการศึกษา ก่อนจบด้วยจุดเทียน ร้องเพลงเพื่อมวลชน

เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันที่ 18 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่ม NU movement  นำโดยนายปองภพ ดั่นสมานฉันชัย นิสิต ปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ฯ พร้อมด้วยนิสิติ นักศึกษา นักเรียน จากสถานบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 1,000 คน ได้ร่วมชุมนุมทำกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองคู่ขนาน เป็นกำลังใจให้กับกลุ่มชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ กลุ่มนิสิต ได้ตั้งจุดแสกนอุณหภูมิและวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ ไว้ที่หน้าทางเข้าอาคาร

โดยในการจัดกิจกรรมทางการเมืองคู่ขนานครั้งนี้ กลุ่มนิสิต ได้สลับกันปราศรัยจากนักเรียน และนิสิต นักศึกษา ทั้งเรื่องการขับไล่ไล่รัฐบาล การทำงานที่ไม่ชอบธรรม และปราศรัยสิทธิเท่าเทียมทั้งเพศและการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ซึ่งบรรยากาศนั้นมีนิสิต นักศึกษา นักเรียน จำนวนกว่า 1,000 คนมาร่วมฟัง และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว   หลังจากได้ร่วมจุดเทียน ร้องเพลงเพื่อมวลชน ในการกระตุ้นการแสดงถึงสิทธิทางการเมืองของเยาวชน และยุติการชุมนุมในเวลา  20.30 น.