ชวนอุดหนุนทองม้วนกรอบฝีมือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโจน

2051

ชวนอุดหนุนท้องม้วนกรอบโรงเรียนบ้านน้ำโจน ฝีมือเด็กนักเรียนใช้เวลาว่าง รวมกลุ่มทำทองม้วนกรอบขายเพื่อหารายได้เสริมแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านน้ำโจน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เด็กนักเรียนได้ทำโครงการโรงเรียนสุจริต ภายใต้การทำงานของกลุ่มบริษัทสร้างการดี โดยมีนักเรียนเป็นผู้บริหารงานใช้เวลาว่างช่วงพักกลางวัน เร่งมือทำขนมทองม้วนโรงเรียนบ้านน้ำโจนส่งขายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหารายได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจนได้บอกว่า โรงเรียนบ้านน้ำโจนเป็นโรงโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคันโช้ง อ.วัดโบถส์ จ.พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีนักเรียน 190 คน ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมต้น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 94 กิโล ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ เข้ามาทำงานรับจ้างในเมือง และต้องฝากบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ ญาติ หรือให้อยู่ดูแลกันเองตามประสาพี่น้อง ทางโรงเรียนจึงคิดโครงการที่จะสามารถช่วยเด็กนักเรียนให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองจึงสอนเด็กจัดทำขนมทองม้วนกรอบขึ้นมาประมาณ 1 ปี และเด็กๆ เองก็ชื่นชอบและสนุกไปกับการเรียนรู้ ได้เป็นแม่ค้าขายเองจริงๆ ได้เก็บเงินเอง ได้วางแผนการใช้เงินลงทุน ไปจนถึงได้รับเงินปันผล

ซึ่งขนมทองม้วนกรอบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุจริต ภายใต้การทำงานของกลุ่มบริษัทสร้างการดี โดยมีนักเรียนเป็นผู้บริหารงาน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 จะใช้ช่วงเวลาว่าง เช่น ช่วงพักกลางวัน ช่วงว่างจากการเรียน หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อมารวมกลุ่มกันทำขนมทองม้วนกรอบ เพื่อจำหน่ายให้กับครู นักเรียน และคนในชุมชม เช่นการว่างขายที่สหกรณ์โรงเรียน เดินขายตามบ้าน ขายที่ตลาดนัดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ ในราคา ห่อละ 10 บาทเท่านั้น

นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน ได้บอกต่ออีกว่า นักเรียนจะนำเงินที่ขายได้มาใช้เป็นทุนในการบริหารบริษัทสร้างการดี ซึ่งมีอีกหลายๆ กิจกรรมที่ทำและนำผลผลิตไปจำหน่าย เช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปลูกผักสวนครัว การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำกระถางต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งในช่วงใกล้สิ้นปีการศึกษาจะนำผลกำไรที่ได้มาปันผลคืนให้กับสมาชิกของบริษัทสร้างการดี นับได้ว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยสร้างเสริมให้เด็กรู้จักการบริหารจัดการทางการบริหารในทุกด้าน ฝึกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพจริง ช่องทางการหารายได้ และที่สำคัญเด็กๆ จะมีรายได้จากเงินปันผล ไปช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนมากๆ แต่เด็กๆ จะได้รู้คุณค่าของเงิน และจะเกิดความภูมิใจในตัวเอง

สำหรับใครที่สนใจจะอุดหนุนทองม้วนกรอบฝีมือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโจน เพื่อนำไปรับประทาน ในราคาห่อละ 10 บาท หรือนำไปขายต่อ ทางโรงเรียนเองก็มีเรทราคาส่งให้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน 098-7504150