พ่อเมืองสองแควคนใหม่ เริ่มงานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมพัฒนาเมือง เน้นความโปร่งใส

59

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ก่อนเริ่มทำงานวันแรก ตั้งแต่ตี  5 พร้อมเปิดเผยเตรียมผลักดันและพัฒนาเมืองตามโครงการเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงสี่แยกอินโดจีน สืบสานโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นการสืบสานสืบทอดรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการทำงานเป็นหลัก

เมื่อเวลา 05.45 นาที วันนี้ 1 ตุลาคม 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ เดินทางมายังพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย และภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

จากนั้นเข้าสักการะ ศาลหลักเมือง ผูกผ้าแพ 3 สี ถวายพวงมาลัย ปิดแผ่นทอง ก่อนเดินทางไปยังตำหนัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ เพื่อกราบถวายบังคมสักการะ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนที่ 52

 

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการบริหารงานจังหวัดพิษณุโลก ว่า จ.พิษณุโลกถือว่ามีความสำคัญทางด้านภูมิศาสตร์เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของภาคเหนือตอนล่าง เป็นเส้นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกภาคตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor เชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคกลางด้วย และยังเป็นสี่แยกอินโดจีน คิดว่ามีความสำคัญ ตอนนี้ในพื้นที่ทางภาคเหนือมี 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่กับพิษณุโลก ที่เป็นเมืองศูนย์กลางสินค้าทางเศรษฐกิจ ลงทุนและเป็นศูนย์ของราชการต่างๆ ทำอย่างไรให้พิษณุโลก

1 ที่รีบทำเลยเป็นที่ เรื่อง Mice เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจะได้มีรายได้ อีกอย่างเราเป็นจังหวัดเป็นเมืองเกษตรกรรม เป็นหลัก ต้องช่วยดูพี่น้องภัยธรรมชาติ น้ำทำการเกษตร นวัตกรรมใหม่ ที่จะทำให้การผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  โคกหนองนาโมเดล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตมา โคกหนองนาโมเดล เป็นการสืบสานสืบทอดรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์  เป็นความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ความสะดวก ของประชาชนในการเดินทาง การค้าการขนส่ง ที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ถ้าทางฝ่ายร่วมมือกัน ประชาชนเป็นความสำคัญ ภาคสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยกัน  ก็จะเกิดประโยชน์ พิษณุโลกจะก้าวหน้าก้าวไกลเกิดความมั่นคั่งยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่าจากการที่พิษณุโลกได้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ได้คะแนนดี ได้ระดับ เอเอ ท่านจะสานต่ออย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  เรื่องนี้โลกเปลี่ยนยุคดิจิตอล  ทุกสิ่งทุกอย่างต้องโปร่งใส เราจะทำงานแบบเดิมไม่ได้ เราต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนมั่นใจ ภาคส่วนที่ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐภาคเอกชน  ทุกอย่างต้องโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ เราจะทำงานกับคนอื่นไม่ได้ ในยุคดิจิตอล สิ่งทุกอย่างถูกบันทึกไว้ เรื่องราวต่างๆ สามารถตรวจค้น ค้นหาได้ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล ทุกอย่างถูกตรวจสอบได้  ถ้าเราทำอะไรอย่างไม่โปร่งใส  ผมว่าไม่รอด ก็ต้องดูต่อไปอย่างเข้มแข็ง  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น