บ่นทั่วเมือง เทศบาลลดการผลิตน้ำประปาลง 30 % น้ำไหลเอื่อย/ไม่ไหลทั่วเมือง หวังลดน้ำขุ่น

65

 

แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลก ลดระดับลงมากแล้ว 1.2 เมตร จากเคยขึ้นสูงสุด 4.9 เมตร ด้วยฝนตกหนัก และมีค่าความขุ่นมากขึ้น ประมาณ 2,300  NTU สร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก น้ำประปา 2-3 วันที่ผ่านมาขุ่นมาก  กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลกประกาศลดกำลังผลิตประปาลง 30 % ในช่วง 7-10 ส.ค. 63 ส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหล  สร้างความเดือดร้อนเพิ่ม ชาววบ้านบ่นแม้จะมีรถน้ำคอยบริการแต่ไม่เพียงพอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณน้ำในแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมองพิษณุโลก นอกเหนือจากมีผลกระทบจากระดับน้ำที่ขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว จากพายุซินลากูที่มีฝนตกหนักท้ายเขื่อนสิริกิติแล้ว ยังสร้างผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย ช่วง 4-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านพิษณุโลกขึ้นเร็วมาก ขึ้นสูงไปอยู่ที่ระดับ 4.9 เมตร ล่าสุดเช้าวันที่ 8 ส.ค. 63 ก็ลดระดับลงเร็วมากเช่นกัน อยู่ที่ 1.2 เมตร และสีของน้ำก็ขุ่นแดงมากกว่าปกติ ส่งผลให้ 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำประปาตามบ้านประชาชน ที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ จะมีความขุ่นมาก

ล่าสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กองกาประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า  เทศบาลนครพิษณุโลก ประกาศลดอัตราการจ่ายน้ำประปา ระหว่างวันที่  7-10 ส.ค. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น โดยทางกองประปาฯ จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลดลง 30% เนื่องจากความขุ่นของแม่น้ำน่าน มีค่าความขุ่นมากกว่าปกติ ( ประมาณ 2,300  NTU (Nephelometric Turbidity Units))  ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหล โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั่วทัั้งเขตพื้นที่การให้บริการของกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ทางกองประปาฯจึงขออภัยในความไม่สะดวก มาที่นี้ หากท่านมีความประสงค์ขอสนับสนุนน้ำประปาสามารถติดต่อได้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงาน 055-983230 หรือ ขอรับการสนับสนุนรถน้ำ ที่ หมายเลข  199 หรือ 055-258000

เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2563 วันที่ 2 ของการลดกำลังการผลิต พบว่าขณะที่น้ำประปาที่ป้อนออกมาให้ประชาชน ตามตลาดและบ้านเรือน หลายจุดน้ำไหลอ่อนมาก จะมีความใสมากกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา แต่ประชาชนจำนวนหนึ่งบอกว่า น่าจะแก้ปัญหาน้ำขุ่นดีกว่านี้ไม่ใช่ลดกำลังการผลิต เพราะโทรติดต่อขอน้ำก็ยากอีกทั้งมีจำนวนบ้านเรือนที่เดือดร้อนต้องรอคิว จึงน่าจะแก้ไขปัญหาให้ดีกว่านี้ทั้งเรื่องความขุ่นและให้กำลังการผลิตเพียงพอด้วย ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน

ในขณะที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดรถน้ำบริการแต่ก็ไม่เพียงพอความต้องการใช้น้ำของประชาชน แม้จะเพิ่มเวลาออกแจกน้ำจนถึงเที่ยงคืน ก็ยังมีประชาชนที่ไม่ได้รับน้ำอีกจำนวนมาก