ชลประทานที่ 3 เตือนน้ำน่านสูงขึ้น 5-6 เมตร จากพายุซินลากู

58

สำนักชลประทานที่  3 แจ้งเตือนประชาชน ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง แพร้านอาหาร และแพสูบน้ำ ให้ระมัดระวัง ปริมาณน้ำในแม่น่านสูงขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของพายุซินลากู ที่มีฝนตกทางภาคเหนือ  ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ทำให้แม่น้ำน่าน ที่ จ.พิษณุโลก จะปรับเพิ่มขึ้น 5-6 เมตร มีผลตั้งแต่เย็นนี้

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยอิทธิพลของพายุซินลากู ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เกิดน้ำท่าไหลลงบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์เป็นปริมาณมาก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลก  ที่สถานีวัดน้ำ N5A อำเภอเมืองพิษณุโลก เวลา  19.00 น.ที่ผ่านมา ระดับน้ำเพิ่มขึ้น  2.75 เมตร ปริมาณน้ำไหล 246.80 ลบ.ม. ต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-6 เมตร  โดยเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นภายในเย็นวันนี้ที่

สำนักงานชลประทานที่ 3 จึงขอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้กับผู้มีกิจกรรมการใช้น้ำจากแม่น้ำน่าน อาทิผู้เลี้ยงปลาในกระชัง แพร้านอาหาร และแพสูบน้ำ เป็นต้น ให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ทางกรมชลประทานได้ประสานงานกับเขื่อนสิริกิติ์หยุดการระบายน้ำลงแม่น้ำน่านและหยุดการระบายน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตั้งแต่วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว และสำนักงานชลประทานที่ 3 จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไป

//////////