ฉีดพ่นยากันยุง ในโรงเรียนป้องกันแพร่ระบาดไข้เลือดออก

58

 

เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ออกฉีดพ่นยากันยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามห้องน้ำและอาคารเรียน โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  จำนวน  4 แห่ง เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน ขณะที่ผู้ป่วยสะสมในจังหวัดพิษณุโลก ในปีนี้ มีจำนวน 230 ราย

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่  18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ออกฉีดพ่นยากันยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามห้องน้ำและอาคารเรียน โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเฉพาะในวันนี้ได้ฉีดพ่นยากันยุงแบบละออง และ แบบรถพ่นควัน ที่โรงเรียนพุทธชินราช โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนวัดธรรมจักร และโรงเรียนวัดอรัญญิก จำนวน 4 แห่ง   เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามอาคารเรียน ต่างป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

 

ด้านนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า   สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงวันนี้ จำนวน 230 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 26.11 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสูงสุด อยู่ในอันดับที่  31 ของประเทศ ขณะที่ผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 2563 นี้พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 25 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.38 ต่อประชากรแสนคน  อัตราป่วยสูง ในอันดับที่  24 ยังไม่มีรายงานของผู้ป่วยเสียชีวิตจากไข้เลือดออก

///////