บรรยากาศตามวัดต่างๆคักคักพุทธศาสนิกชนเริ่มถวายเทียนพรรษาแบบ New normal

209

หลายหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในรูปแบบเว้นระยะห่างเพื่อสังคม เริ่มมีพุทธศาสนิกชนมาถวายเทียนตามประเพณีเข้าพรรษาจำนวนมาก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่วัดหนองบัวใหม่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลกนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศบาลนครพิษณุโลกนำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา และกองผ้าป่า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้สืบไป

สำหรับเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีหน้าที่บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และในช่วงเดือนกรกฎาคมของ ทุกปีจะมีการจัดประเพณีการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมา และถือเป็นประเพณีที่สำคัญในพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีลประพฤติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

แต่ในสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในปีนี้ เป็นรูปแบบใหม่ new nomal  มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย การจัดโต๊ะเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร  และจัดกิจกรรมในสถานที่โปร่งอากาศถ่ายเท ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่การจัดกิจกรรมถวายเทียนปีนี้

ขณะที่บรรยากาศภายในวิหารหลวงพ่อทองดำ วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วย กองผ้าป่า มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามนี้ให้คงไว้สืบไป

นอกจากนี้บรรยากาศตามวัดต่างๆเริ่มมีพุทธศาสนิกเดินทางมาถวายเทียน ตามประเพณีวันเข้าพรรษา อย่างคึกคัก