นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้องสนใจชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาจำนวนมาก

1600

โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา ผ่านกล้องดูดาว และแว่นดูสุริยุปราคา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนมาชมจำนวนมาก แต่เน้นเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่สนามโรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางโรงเรียนจ่านกร้องได้จัดกิจกรรมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์แก่นักเรียนที่สนใจ  สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ 13:00 – 16:10 น. ตามเวลาประเทศไทย ดวงอาทิตย์จะปรากฏเว้าแหว่งมากที่สุด เวลาประมาณ 14:49 น.

ซึ่งบรรยากาศการชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา ทางโรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งกล้องส่องดูดาว แว่นสำหรับดูปรากฎการณ์สุริยุปราคามาให้นักเรียนได้ชม โดยก่อนเข้าชมจะมีการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จากนั้นจะเข้าชมที่ละ 5 คน หลังจากที่ใช้แว่นแล้วก็จะมีการทำความสะอาดก่อนที่ชุดต่อไปจะมาใช้แว่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียนรงเรียนจ่านกร้องมาชมปรากฎการณ์จำนวนมาก

ด้าน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์   อาจารย์โรงเรียนจ่านกร้องกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้สัมผัสกับอุปกรณ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ รวมทั้งได้มีปรากฎการณ์ตรงในการเรียนรู้ จะช่วยให้เด็กจดจำได้นานกว่าการเรียนในชั้นเรียน