ชมปรากฎการณ์ผีเสื้อจำนวนมากที่บ้านมุง

57

เกิดปรากฏการณ์ผีเสื้อผีเสื้อหลากสีสันเริ่มบินว่อนรอบหมู่บ้านต.บ้านมุง จ.พิษณุโลก แม้ปีนี้จะยังไม่มากเท่ากับหลายปีที่ผ่านมา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้มีฝูงผีเสื้อ จำนวนมากบินว่อนและรวมกันเป็นกลุ่มกระจายรอบหมู่บ้าน สร้างสีสันให้ความตื่นตาให้ประชาชนในหมู่บ้านเนื่องจากปริมาณผีเสื้อที่มีทั้งผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนจะบินว่อนวนเวียนไปทั่วหมู่บ้านสร้างความเพลิดเพลินเจริญตาให้ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

สำหรับผีเสื้อจำนวนมากที่พบในบริเวณในหมู่บ้านนั้น ชาวบ้านเห็นมา 4-5 ปีแล้ว คาดว่าการที่ผีเสื้อเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณรอบหมู่บ้านมีการทำนา มีการปลูกผลไม้หลายหลายที่ ส่งผลให้กลุ่มผีเสื้ออพยพเข้ามาเพาะขยายพันธ์อยู่ตามแหล่งน้ำหรือจุดที่สภาพพื้นที่มีความเย็นจำนวนมาก พอช่วงสายก็จะบินกระจายไปหาอาหารและเกาะกลุ่มที่มีแหล่งน้ำ สร้างผลให้บางจุดที่ผีเสื้อรวมตัวกันอยู่มีนักท่องเที่ยวต่างพากันเข้าไปเก็บภาพความงดงามทางธรรมชาติและชมวิถีชีวิตของผีเสื้อ แต่ว่าจะมีช่วงอายุขัยช่วงเป็นผีเสื้อจะสั้นเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการดึงดูดแก่ผู้สนใจไปเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ และผีเสื้อที่สวยงามได้ในระยะนี้