เกษตรกรแห่ถอนเงินเยียวยาวันแรกคึกคักหลังเงินเข้า

146

เกษตรกรแห่ถอนเงินเยียวยาวันแรกคึกคักหลังเงินเข้าบรรยากาศ วันแรกของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19  มีเกษตรกรเดินทางมาที่ ธกส.ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก เผยดีใจที่ได้รับเงินเยียวยา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม  2563  บรรยากาศที่หน้าธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาอำเภอเมืองพิษณุโลก  มีเกษตรกรเดินทางมาตรวจสอบบัญชีว่ามีเงินเยียวยาเข้าหรือไม่ หลังทางภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยจะโอนเงินจำนวน 15,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท  ซึ่งวันนี้ 15 พฤษภาคม เป็นวันแรกที่รัฐเริ่มทำการโอนเงิน   ทำให้บรรยากาศด้านหน้าเป็น ธ.ก.ส. สาขาอำเภอเมืองพิษณุโลก  เป็นไปอย่างคึกคัก ทาง ธ.ก.ส. ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการเพื่อความสะดวกแก่เกษตรกรที่มาใช้บริการ พร้อมจัดเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

ซึ่ง นาย สำอางค์  พึ่งสถิต  ผู้อำนวยการ  ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาทั้งสิ้น 40,296 ราย โดยเงินเยียวยาจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรในวันที่ 15 พ.ค.เป็นวันวันแรก จำนวน 15,240 ราย ในวันที่ 18 พ.ค. 14,866 ราย และ วันที่ 19 พ.ค. 10,190 ราย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19  โดยวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทาง ธกส.ได้จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยบริการสอบถาม ปรับสมุด และถอนเงิน ให้กับเกษตรที่มาใช้บริการ อีกทั้งตั้งโต๊ะแยกสำหรับเกษตรกรที่มาจ่ายค่าฌาปนกิจ และบริการอื่นๆ เสริม เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่มาใช้บริการ

สำหรับเกษตรกรที่มาตรวจสอบเงินเยียวยาและพบว่ามีเงินเยียวยาเข้ามาต่างรู้สึกดีใจอย่างมาก พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือ