รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ TCP

310

 

บริษัทไฮ-เกียร์ จำกัด พร้อมคณะ มอบเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ TCPให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 ที่บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลกพลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน รับมอบเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ TCP จากนายวันชัย บัวถา รองผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด บริษัทไฮ-เกียร์ จำกัด พร้อมคณะ
ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์โรคโควิด – 19 ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินช่วยเหลือของประชาชนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารปรุงสุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19
ในการนี้ทาง บริษัทไฮ – เกียร์ จำกัด ตระหนักถึงความลำบากองประชาชน ได้มีความประสงค์มอบสินค้าเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ TCP (เครื่องดื่มแมนซั่ม) จำนวน 400 ลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อนำไปมอบให้กับจุดตรวจคัดกรอง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ต่อไป