พิษณุโลกปล่อยขบวนรถถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 9 อำเภอ

77

 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ทำพิธีปล่อยขบวนรถถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 9 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 4, 428 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

 

เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการบริหารจัดการและแจกจ่ายถุงยังชีพและผู้รับมอบถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid19 จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการและแจกจ่ายถุงยังชีพ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและกองทุน ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยขบวนรถถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งใน 9 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 4, 428 ถุง

 

โดยในวันนี้ได้ทำการแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบและได้รับการช่วยเหลือจำนวน 3 กลุ่มคือ 1 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการทำประชาคม ในระดับอำเภอแล้วจำนวน 3,308 คน 2. กลุ่ม ที่อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนหมู่บ้านละ 1 คนจำนวน 1, 048,คน 3. กลุ่มผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดสร้างบ้านตามโครงการบ้านรับร่วมราษฏร์กาชาดร่วมใจปี 2562 ถึง 2563 จำนวน72คน ซึ่งถุงยังชีพจำนวนดังกล่าวจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง 3 กลุ่มให้มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านอาหารเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid 19