เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกขึ้นทะเบียนคึกคัก

199

เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คึกคัก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก   ซึ่งเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   วันนี้มีเกษตรกรทยอยเดินทางนำเอกสารมาสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กันอย่างไม่ขาดสาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ทุกคนเว้นระยะห่าง การล้างมือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนการกรอกเอกสาร ทางสำนักงานได้ติดรายชื่อทะเบียนเกษตรกรไว้ทุกตำบล เพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อสิทธิ์ตามทะเบียนที่ได้ขึ้นไว้กับสำนักงานแต่ละอำเภอ

สำหรับครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 103,946 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มที่ 1 ปรับปรุงข้อมูลปี 2562   จำนวน 85,345 ครัวเรือน กลุ่มที่ 2 มี 2 กลุ่มย่อยเคยขึ้นทะเบียนปี 52-61 จำนวน 18,601 ครัวเรือนและเกษตรกรรายใหม่

ซึ่ง จ.พิษณุโลก ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมจะมีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 62 / 63 คือ ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลว่าขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ประมง หรือ ปศุสัตว์หรือไม่ เพราะเกษตรกร 1 รายจะได้รับการช่วยเหลือครอบครัวละ 1 สิทธิ์

ส่วนที่เหลือเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเก่า คือ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 62 ลงมา แต่ไม่เคยมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยกลุ่มนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังปรับให้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับอีกส่วนที่เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลย ทำการเกษตรจริง แต่ไม่เคยมาติดต่อไม่เคยมีระบบของการเป็นเกษตรกร ทางสำนักงาน ยังให้โอกาสเปิดรับสมัครช่วงนี้หรือมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้