ขนส่งโดยสารพิษณุโลก 2 เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ

61

 

สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพ และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่บรรยากาศการเดินทางกลับจากกรุงเทพนั้นเช้านี้ยังบางตา เนื่องจากส่วนใหญ่จะเดินทางมาถึงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากว่า 300 คน

เมื่อเวลา  09.30 น.ของวันที่  23 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศสถานีขนส่งโดยสาร แห่งที่  2 จังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนมาใช้บริการยังไม่หนาตา มากนัก เนื่องจากมีแรงงานจากกรุงเทพมหานคร เดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ บุญศิลป์ ผู้จัดการสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและ พื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพาะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 รถโดยสารประจำทางที่เข้าเทียบชานชาลา และมีผู้โดยสารที่ขึ้น -ลง รถ จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้สวมหน้าการอนามัย แนะนำให้ล้าง ทำความสะอาดมือและ ถูกคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกรด์ ทุกราย เบื้องต้น มีตัวเลขยืนยันได้ว่ามีประชาชนที่เดินทางกลับมาลงรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 เมื่อคืนนี้( 22 มี.ค.63) จำนวน 320 ราย ทั้งนี้ ทาง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และพนักงาน พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทางของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกทุกคนได้ถูกตรวจคัดกรองสุขภาพแล้วระดับหนึ่ง

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะได้มีการประสานไปยังสถานีต้นทางว่าจะมีจำนวนผู้เดินทางอีกจำนวนเท่าใด และจะเพิ่มการแนะนำวิธีการป้องกันความเสี่ยงแก่ผู้โดยสารที่มาลงปลายทางที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหากเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาให้แยกตัวออกห่างจากครอบครัว ภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที