กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนับพันคนนัดชุมนุมแสดงออกทางการเมือง

299

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นับพันคน แต่งชุดดำ สวมหน้ากากอนามัย ชูป้าย เปิดไฟแฟลสโทรศัพท์มือถือ แสดงออกทางการเมือง ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยเกือบ 1,000 คน คนได้นัดมารวมตัวกัน และยังทยอยเดินทางเข้ามาสมทบเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกทางการเมือง โดยเขียนข้อความบนป้ายผ้าสีขาวติดแฮชแท็ก #เสลาออกจากกะลา พร้อมปิดฉาก อำนาจนิยม พร้อมวาดภาพสัญลักษณ์เป็นมือชู 3 นิ้วประกอบด้วย นอกจากนี้ยังเขียนข้อความในกระดาษติดแฮชแท็ก #SAVE ราดหน้า ป้า ๆ ราดหน้าจาน เลือกแป้งราดหน้าให้ดูชนิดและยี่ห้อ ชั่ย ๆ เลือก รมต.ให้ดูเนื้อในและสันดาน รวมทั้งข้อความ “รักษาความสงบยังทำให้ไม่ได้ ที่ทำได้คือ บีบน้ำตา” “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตย จงเจริญ” เป็นต้น

โดยแกนนำได้อ่านแถลงการณ์สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางสังคม ใจความว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน มีประชาชน นิสิตนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ผ่านแถลงการณ์ อันเป็นการแสดงถึงความยืดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ที่ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจอันไม่ชอบธรรม ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษา มิได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนผลประโยชน์อันสูงสุดของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตามปณิธานที่ยึดมั่นมาโดยตลอด

จึงขอร่วมแสดงความคิดเห็นและประกาศยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย และขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง ได้ให้การสนับสนุน การแสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพของประชาชน บนวิถีประชาธิปไตยอย่างเสรี เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองภาคประชาชน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ซึ่งการประกาศแถลงการณ์ครั้งนี้ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสfงจุดยืนอันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ การธำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม สิทธิพลเมือง และร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักกระบวนการยุติธรรม ที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้กลับคืนมาในสังคมอีกครั้ง ดังนั้น เราขอส่งกำลังใจไปยังทุกมหาวิทยาลัย และร่วมยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชน นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาระบอบการปกครองประชาธิปไตย ของสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป สภานิสิต โดยนิสิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งมวลนิสิต สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563

จากนั้นแกนนำได้ผลัดกันขึ้นกล่าวปราศรัยโจมตีรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา รวมทั้งรัฐมนตรีบางคน เพื่อเรียกร้องหาประชาธิปไตยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแกนนำยังยืนยันด้วยว่าการมาครั้งนี้ไม่มีผู้ใดจ้างมา เพราะรัฐบาลไม่มีความยุติธรรม อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และแสดงความเห็นด้วยกับกรณีที่ทางฝ่ายค้านได้กล่าวหารัฐบาลในสมัยประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ รวมทั้งเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น พวกตนคิดว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ “ศาลพระภูมิยังน่าเชื่อถือกว่า” ฯลฯ กระทั่งเวลา 19.00 น. กลุ่มนิสิตที่มาร่วมชุมนุมได้เปิดไฟฉายบนโทรศัพท์มือถือพร้อมร้องเพลง.ก่อนแยกย้ายกันอย่างสงบ ท่ามกลางคอยดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ