ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กว

218

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กว “กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน”  จำนวน 301 หมายเลข เป็นศิริมงคลแด่ผู้ครอบครอง

เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  โรงแรม ดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก   นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 13 หมวดอักษร กว “กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน”  โดยมี นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถให้การต้อนรับ

เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถสวย ที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนมีจำนวนจำกัดแต่ว่าคนที่ต้องการหมายเลขทะเบียนรถสวยมีจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงเกิดแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีสิทธิ์ครอบครองป้ายทะเบียนรถสวยอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ออกระเบียบและประกาศกำหนด กฎเกณฑ์การนำหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข ออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการเป็น ที่นิยม ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) โดยเงินที่ได้จากการประมูลนำไปใช้ประโยชน์ ที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าเงินที่ได้จากการประมูลหมาย เลขทะเบียนรถสวยน้ำจะต้องนำเข้าสู่กองทุนที่มีชื่อว่า”กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เงินนี้จะนำไปเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน จังหวัดพิษณุโลกจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน มาแล้ว จำนวน 12 ครั้ง รายได้จากการประมูลทั้งหมด 160,235,766 บาท และครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 13 สำหรับสิทธิ์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูล คือ หมายเลขทะเบียนรถสวยๆให้เลือกจำนวน 301 หมายเลข

โดยผู้ที่เข้าร่วมประมูลสามารถเลือกเลขที่ชอบที่สุดและเลือกหมายเลขที่ถูกโฉลกและเป็นสิริมงคล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าและความก้าวหน้าในธุรกิจของตนเองได้และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แผ่นป้ายทะเบียนที่มีการประมูลจะแตกต่างจากแผ่นป้ายลักษณะธรรมดาทั่วไป โดยมีลวดลายสีสันแบบกราฟฟิกที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ น้ำตกแก่งโสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก, ดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ของต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก,เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนในโครงการพระราชดำริ การล่องแก่งลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และลานหินปุ่มแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ก็อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก