จิตอาสาเราทำความดีร่วมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบ้านมุง

215

พิษณุโลกประชาชนจิตอาสาและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมุง เข้าทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าปราศจากเชื้อโรค ไวรัสโควิด 19 ที่คาดว่าจะมีต้นตอมากจากค้างคาว

วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2563) ที่บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายสุชาติ น้อยจันทร์ นายกเทศมนตรีบ้านมุง พร้อมด้วย มณเทียร ทักษณาผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมุง นำประชาชนจิตอาสาและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมุง จำนวน50 คนเข้าทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในหมู่ที่ 1 2และ3ของบ้านมุงพร้อมกับนำรถบรรทุกน้ำของเทศบาลบ้านมุงเข้าร่วมฉีดทำความสะอาดในหมู่บ้านและโรงเรียนบ้านมุงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าปราศจากเชื้อโรค ไวรัสโควิด 19 ที่คาดว่าจะมีต้นตอมากจากค้างคาว กันอย่างพร้อมเพรียงกัน

สืบเนื่องบ้านมุงเป็นชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่รูปร่างแปลกตา สลับสลับซ้อน ทอดยาวซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยามเย็นยังมีฝูงค้างคาวนับล้านตัว บินออกจากถ้ำบ้านมุง หรือ วัดบ้านมุง เพื่อหาอาหารยามค่ำคืน โดยสามารถมองเห็นแนวเส้นของฝูงค้างค้าวที่บินเป็นแนวโค้งยาวหลายกิโลเมตร ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในยามที่ได้เยือนอำเภอเนินมะปราง ในการนี้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงมือทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เพื่อความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยียมเยือนว่าปราศจากเชื้อโรค ไวรัสโควิด 19 อย่างแน่นอน