สพฐ. จัดกิจกรรม “รักแท้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

1358

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “รักแท้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอำนาจ   วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) เป็นประธานกล่าวแสดงเจตจำนง และเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563   โดยมีนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.)  กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่คนไทยได้รับการเรียนรู้จากต่างประเทศมาช้านาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานิยมจัดให้มีการรื่นเริง แสดงออกซึ่งความปรารถนาดีต่อกัน ขณะเดียวกันอาจมีการแสดงออกเกินขอบเขต นักเรียนนักศึกษาอาจได้รับการล่วงละเมิดและได้รับอันตราย การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก สื่อสารรับรู้โดยทั่วกัน ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมกันรณรงค์การป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความปรารถนาดีต่อนักเรียนนักศึกษาทุกเพศวัย มีเจตจำนงให้วันวาเลนไทน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ “รักแท้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคน”

ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการ กพฐ. รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 39 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่าย  ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563   เพื่อสร้างความตระหนัก สื่อสารรับรู้โดยทั่วกัน ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมกันรณรงค์การป้องกันเหตุ การแสดงออกเกินขอบเขต  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาอาจได้รับการล่วงละเมิดและอาจได้รับอันตรายและร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป โดยหลังจากนั้นได้ไปสุ่มตรวจโรงแรม ห้องพักรายวัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

สำหรับ กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญและมีความปรารถนาดีต่อนักเรียนนักศึกษา ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ ครั้งที่ 1จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลก