เปิดเทศกาลท่องเที่ยวกินสตรอเบอรี่ และแข่งขันกินสตรอเบอรี่กระตุ้นการท่องเที่ยว

173

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชุมชนบ้านร่องกล้า จัดเทศกาลท่องเที่ยวกินสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ชุมชนบ้านร่องกล้า ลูกโต หวาน กรอบ อร่อยที่สุดในสยาม พร้อมกับจัดการแข่งขันกินสตอเบอรี่กันอย่างสนุกสนานแข่งขันกินสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ต้องกล้า ชิงถ้วยเกียรติยศ องคมนตรี

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น ตลาดนัดเด็กดอย บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวกินสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ชุมชนบ้านร่องกล้า ลูกโต หวาน กรอบ อร่อยที่สุดในสยาม ( ชม ชิม ช้อบ แชะ ไปเที่ยวไทย ร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ) โดยมีนายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นางศศิวัณย์  ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

 ชุมชนบ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้มีประชากรทั้งหมด 1,000 กว่าคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกผัก ทำไร่กาแฟ ผลไม้เมืองหนาว รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะของโฮมสเตย์ เป็นอาชีพเสริม ด้วยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชผักเมืองหนาว จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่นำสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 จากจังหวัดเชียงใหม่มาทดสอบปลูกในพื้นที่บ้านร่องกล้า ปรากฏให้ผลผลิตดี มีลักษณะเด่นคือลูกโต หวาน กรอบ อร่อย จึงทำให้มีการเพาะปลูกกันเป็นโดยทั่วไป ส่งผลให้มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา ชม ชิม ช็อป แชะ สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 บ้านร่องกล้า เพื่อเป็นการนำร่องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง ดั่งสโลแกนที่ว่า ไทยเที่ยวไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ และสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 และพืชผักเมืองหนาวหลากหลายชนิดของบ้านร่องกล้าได้มีการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่สืบไป และให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 และพืชผักเมืองหนาวหลากหลายชนิดให้สามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับนักท่องเที่ยวและขยายผลเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

 

 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงของเด็กและเยาวชนบ้านร่องกล้า การประกวดการแต่งกายชุดแฟนซีร่องกล้าสตรอเบอรี่สบายๆสไตล์ฉัน เพื่อชิงของรางวัลจากพระเอกจิตอาสาซุปเปอร์สตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ และกิจกรรมการแข่งขัน กินสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ต้องกล้า ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ รวมถึงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันกินสตอเบอรี่มีบรรดาผู้ชื่นชมกินสตอเบอรี่โดยเฉพาะสุภาพสตรี มาร่วมแข่งขันกว่า 30 คน โดยให้กินหมดจานก่อนก็ถือว่าชนะไป ซึ่งปรากฏว่าคนที่กินสตอเบอรี่เร็วที่สุด คือ นักท่องเที่ยวมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัล ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ไปครอง

///////