เร่งให้ความรู้ป้องกันรับมือไวรัสโคโรน่า

235

 

หน่วยแพทย์ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการรับมือกับไวรัสโคโรน่า ในจุดท่องเที่ยวและสถานีขนส่ง

วันที่ 30 ม.ค.63 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หน่วยแพทย์จากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจ้าหน้าที่, สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการรับมือกับไวรัสโคโรน่า ทั้งด้านการติดต่อประสานงาน การควบคุมและป้องกัน รณรงค์ให้ความรู้ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อแนะนำ การล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ได้แจกเอกสารคำแนะนำด้านสุขภาพ การติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช ต่างให้ความร่วมมือและดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

เช่นกันกับที่สำนักงานข่นส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 พ.อ.เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ ผบ.พัน.สร.23 บชร.3 นำทีมเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล พัน.สร.23 บชร.3 เข้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโรคไวรัสโคโรนา พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคไวรัสโคโรน่า ให้กับประชาชน