พิษณุโลกเดินทางกลับกทม.โดยรถไฟยังคงหนาแน่นทุกขบวน

196

 

การเดินทางกลับกทม.โดยรถไฟยังคงหนาแน่นทุกขบวน  แม้จะหมดรถไฟเสริมช่วงปีใหม่แล้ว การรถไฟเสริมตู้เพิ่มให้

09.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2563 รายงานการเดินทางกลับกรุงเทพฯที่สถานีรถไฟพิษณุโลก บรรยากาศวันนี้ยังคงหนาแน่นด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มารอใช้บริการเดินทางกลับกรุงเทพฯอย่างหนาแน่น รถไฟขบวนศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ ถึงสถานีพิษณุโลก เวลา 09.00 น. ขบวนนี้เป็นขบวนรถไฟปกติ เพราะรถไฟเสริมกลับกรุงเทพฯหมดไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาแล้ว แต่ขบวนนี้ได้เพิ่มตู้พิเศษ 1 ตู้ และตู้ ธรรมดาอีก 1 ตู้ รวมถึงขบวนบ่ายเข้ากทม ได้เพิ่มตู้ธรรมดาให้อีก 3 ตู้ โดยมีผู้โดยสารยืนกลับกทม.ในตู้ธรรมดาทุกขบวน

นายศักดิ์สิงห์   วงษ์สงวนสอดศรี หัวหน้าฝ่ายตั๋วสถานีรถไฟพิษณุโลก เปิดเผยว่า การใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงปีใหม่หน้าแน่นทุกขบวน รถไฟเสริมที่การรถไฟเตรียมไว้หมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาแล้ว วันนี้ได้เสริมตู้ให้ในขบวนปกติ ในรถขาเข้ากรุงเทพฯ รวม 5 ตู้ เพราะยังคงมีหลายคนที่ลางานต่อเนื่องไปอีก ขณะที่การเดินทางกลับกทม.ในช่วงนี้ ตั๋วนั่งและตู้พิเศษ เต็มทุกขบวนไปจนถึงวันอาทิตย์นี้