ชาวบ้านวังทอง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯช่วยเหลือออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

168

ชาวบ้าน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 70 คนรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่ดินทำกินมานานหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไร  อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่กว่าพันไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่  11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านปอย หมู่  1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวนกว่า  70 คน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1 บ้านปอย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้นำหนังสือเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเหลือ หลังจากเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามประกาศป่าชุมชน ทำให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชมตามแนวทางของกรมป่าไม้แต่อย่างใด เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินทำกินดังกล่าว ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมพื้นที่แล้วกว่าพันไร่  จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการรางวัดออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

เบื้องต้น นายอธิปไตย  ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไว้เพื่อนำเสนอนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป